Wednesday, December 24, 2008

Nota 40: Langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan sumber

1. Jika diperhitungkan satu persatu, terlalu banyak kerosakan alam sekitar yang telah berlaku yang disebabkan oleh aktiviti manusia meneroka alam untuk memenuhi keperluan mereka.

2. Kerosakan ini ditunjukkan melalui kekerapan terjadinya kejadian bencana alam seperti tanah runtuh dan banjir kilat yang telah memusnahkan banyak harta benda dan kehilangan nyawa.

3. Eksploitasi sumber yang berlebihan bagi memenuhi keperluan dan kehendak serta keinginan manusia akhir mendatangkan akibat yang buruk.

4. Oleh yang demikian, sewajarnyalah tindakan kawalan perlu diadakan bagi mengelakkan kesan-kesan negatif dari berlaku.

5. Tindakan kawalan pertama adalah melalui langkah perundangan seperti akta, peraturan, denda dan penguatkuasaan. Antaranya ialah:

a). Mewartakan kawasan rezab sumber di samping mengawal-selia aktiviti pembangunan yang berasaskan sumber alam seperti aktiviti pembalakan, pertanian, perlombongan, perindustrian dan lain-lain agar tidak mencemarkan alam sekitar. Kawal selia, pengawasan, dan pemantauan yang teliti dilakukan secara sepadu oleh agensi-agensi kerajaan.

b). Penguatkuasaan undang-undang. Tindakan tegas termasuk denda/kompaun, membatalkan lesen operasi, menyita premis dan juga penjara ke atas mana-mana pihak yang dikenalpasti mencemarkan alam sekitar sama ada ke atas syarikat atau orang perseorangan dan sebagainya. Langkah ini dilaksanakan oleh JAS di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.

6. Kedua, tindakan kawalan juga boleh berupa langkah bukan perundangan seperti langkah pengurusan, rawatan dan kempen.

a) Pengurusan

i). Pemuliharaan sumber yang telah tercemar seperti merawat air yang telah tercemar, menyediakan sistem pemerangkap sampah yang berkesan untuk membersihkan sungai dari pencemaran sampah sarap, meninggi dan menyediakan sistem penapisan dalam serombong asap kilang, menghasilkan hujan tiruan untuk membersihkan udara, pemuliharaan sumber tanih, sumber marin dan lain-lain berkaitan.

ii). Mempertingkatkan R&D dan teknologi yang mesra alam seperti penggunaan sumber tenaga gantian, penggunaan bahan kitar semula, dan bahan pengganti, memperluaskan penggunaan bioteknologi dan lain-lain yang boleh mengurangkan risiko pencemaran.

iii). Meningkatkan kerjasama serantau bagi mengawal pencemaran. Misalnya di kalangan negara ASEAN – kerjasama dilakukan melalui pemantauan dan rondaan bersama, perkongsian teknologi dan kos pemuliharaan/pembersihan air laut yang tercemar di samping penyelarasan undang-undang dan peraturan laut. Kerjasama dan penyelarasan antara agensi kerajaan dalam negara, antara kerajaan-swasta-Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) dan masyarakat setempat.

b) Kempen dan pendidikan alam sekitar.

i). Melaksanakan kempen dan pendidikan alam sekitar. Menyedarkan masyarakat tentang pentingnya mengawal/mencegah pencemaran. Kempen dilaksanakan melalui pelbagai saluran media massa seperti kempen Cintailah Sungai Kita, atau menganjurkan pelbagai aktiviti sosial seperti gotong royong membersihkan sungai. Pendidikan alam sekitar perlu bermula di peringkat sekolah, universiti dan juga masyarakat.

1 comment:

Isha Nur Shisha said...

terima kasih byk2 untuk mklumat ni. (: