Tuesday, December 9, 2008

Nota 13: Kesan pertumbuhan penduduk.

1. Lebihan penduduk.

Konsep penduduk lebih
Suatu keadaan di mana bilangan penduduk menjadi terlalu ramai berbanding dengan sumber alam, sama ada yang sedang dimajukan atau belum dimajukan. Oleh itu, jika pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan kemajuan penghasilan sumber alam dan perkembangan sektor perkhidmatan, maka keadaan lebihan penduduk mungkin wujud.

Jenis-jenis lebihan penduduk
1. Lebihan penduduk mutlak. Wujud apabila usaha-usaha pengeluaran telah dilakukan sehingga ke had mutlak yang maksimum sedangkan taraf kehidupan masih lagi rendah.
2. Lebihan penduduk relatif. Merujuk kepada keadaan di mana usaha-usaha pengeluaran masih belum memadai untuk menampung keperluan penduduk sedangkan penghasilan keluaran yang lebih tinggi masih boleh dijalankan.

Ciri-ciri demografi.
1. Kadar kelahiran dan kadar kesuburan yang tinggi
2. kadar kematian masih tinggi tetapi mula nampak penurunan.
2. Nisbah tanggungan tinggi terutama golongan kanak-kanak.
3. Jangkaan hayat penduduk pendek.

Faktor-faktor
1. Pertambahan penduduk yang amat pesat sama ada secara semula jadi atau migrasi menyebabkan sumber yang ada tidak mampu menampung bilangan penduduk yang ramai.
2. Kemerosotan bekalan sumber alam akibat eksploitasi berlebihan untuk memenuhi keperluan penduduk yang semakin bertambah.
3. Kemerosotan permintaan terhadap tenaga kerja. berlaku apabila kegiatan ekonomi merosot menyebabkan tiada peluang pekerjaan baru diwujudkan.

Kesan terhadap status sosioekonomi
Kesan positif
1. Tenaga buruh yang ramai. Bilangan penduduk yang ramai menyediakan tenaga kerja untuk menggerakkan industri dalam negara.
2. Meluaskan pasaran domestik bagi barangan dan perkhidmatan ekoran bilangan penduduk yang ramai.
3. Ancaman terhadap keselamatan negara dapat dikurangkan kerana memiliki saiz anggota tentera yang besar.

Kesan negatif
1. Tekanan terhadap sumber dan ancaman kepupusan atau kehabisan sumber
2. Ekonomi negara sukar dimajukan. Taraf hidup penduduk rendah, kemiskinan berleluasa, wujud persaingan dan pengangguran.
3. Taraf sosial penduduk rendah. Kurang kemudahan pendidikan, meluasnya buta huruf, tahap kesihatan rendah, kemudahan-kemudahan asas tidak dapat disediakan dan tahap ketersampaian rendah.

No comments: