Thursday, December 11, 2008

Nota 18: Proses Penuaan Penduduk

1. Penuaan penduduk adalah proses di mana bilangan penduduk berusia 65 tahun dan ke atas semakin meningkat manakala bilangan penduduk bawah 20 tahun pula semakin berkurangan yang akhirnya menyebabkan umur penengah meningkat.

2. Penuaan penduduk merupakan satu fenomena yang berlaku di negara-negara membangun dan perindustrian sejak empat atau beberapa dekad yang lalu dan ia merupakan kesan awalan dalam usaha untuk mengurangkan tahap kesuburan dan kelanjutan usia penduduk.

3. Kebanyakan negara maju (1.2 bilion penduduk pada 2005) umur penengah penduduk telah meningkat dari 29.0 pada 1950 kepada 37.3 pada 2000, dan dijangka meningkat kepada 45.5 menjelang 2050.

4. Pada 1950, umur median penduduk dunia ialah 23.9, meningkat kepada 26.8 pada 2000, dan dijangka meningkat kepada 37.8 menjelang 2050. Di Jepun, Itali, Switzerland, Jerman, dan Sweden, umur median penduduk melebihi 40 tahun.

5. Jepun, antara negara yang mengalami proses penuaan yang pesat di dunia, pada 1950 terdapat 9.3 penduduk bawah 20 tahun bagi setiap penduduk berumur 65 dan lebih. Menjelang 2025, nisbah ini dijangka menjadi 0.59 penduduk bawah 20 bagi setiap penduduk tua. (United Nations, 2004).

6. Penuaan penduduk lazimnya dikaitkan dengan peningkatan jangka hayat dan penurunan kesuburan penduduk. Peningkatan umur penduduk tua menaikan umur purata penduduk melalui peningkatan jumlah umur penduduk tua berbanding jumlah umur kanak-kanak.

7. Penurunan kesuburan meningkatkan umur purata penduduk melalui perubahan imbangan penduduk muda dan penduduk tua. Penurunan kesuburan penduduk faktor utama menyumbang kepada penuaan penduduk dunia hari ini. Jelasnya, penurunan yang besar kadar kesuburan lebih setengah abad menyebabkan penuaan penduduk berlaku dengan cepat di negara-negara maju.

8. Pada 2000, 420 juta penduduk (6.9 peratus) berusia 60 tahun dan ke atas manakala pada 2050 bilangan penduduk berusia 60 tahun dan ke atas akan mencecah 1.5 bilion.

9. Antara 2000 dan 2050, nisbah penduduk tua dengan penduduk yang bekerja (15 – 64 tahun) akan meningkat dua kali ganda di negara maju dan tiga kali ganda di negara membangun.

10. Nisbah kanak-kanak ( berumur 0 – 14 tahun) di jangka menurun dari 30 peratus pada 2000 kepada 21 peratus pada 2050.

11. Peningkatan penduduk tua juga merupakan cabaran pembangunan kepada kerajaan negara terbabit untuk meningkatkan program kebajikan sosial dan mengurangkan kesan kehadiran mereka kepada ekonomi negara. Di negara membangun, tekanan bertambah bila mana sebahagian besar warga tua adalah juga penduduk miskin.

3 comments:

Fakhirin said...

Saya ingin bertanya bagaimana encik membuat kiraan population (population count) di blog encik ni.macam mana kiraan itu berlaku?

Intan said...

Mengapakah berlakunya penuaan penduduk?

muhammad hisyam said...

Mengapa penuaan warga tua menjadi cabaran terhadap negara ? Bagaimana ia berlaku ?