Monday, December 1, 2008

Nota 3: Taburan penduduk dunia mengikut wilayah.

1. Penduduk dunia telah melebihi 6.1 bilion pada 2001 dan tumbuh pada kadar 1.3 peratus atau 77 juta orang setahun.
2. Dengan kadar pertumbuhan sedemikian, penduduk dunia dijangka akan melebihi 9 000 juta pada 2050.
3. Dari segi taburan, Lebih 60 peratus penduduk dunia tertumpu di benua Asia, 13.2 peratus tertumpu di Afrika dan 12 peratus di Eropah, manakala 14 peratus lagi di benua Amerika dan Oceania
4. Adalah dijangkakan antara 1950 – 2050, sebahagian besar penduduk dunia tertumpu di benua Asia.
5. Namun, perubahan ketara berlaku pada taburan penduduk benua Afrika dan Eropah.
6. Menjelang 2050, penduduk benua Afrika akan berjumlah 1 786.1 juta orang berbanding 227.3 juta pada 1950. Bagi benua Eropah pula, bilangan penduduk akan berkurangan pada 2050 iaitu 652.5 juta berbanding 728.5 juta pada 2000.

No comments: