Monday, December 1, 2008

Nota 4: Pola taburan penduduk dunia

1. Taburan penduduk dunia adalah tidak seimbang.
2. Oleh kerana sebahagian besar muka bumi diliputi air, penduduk dunia yang berjumlah lebih 6 078 juta orang bertumpu di kawasan daratan yang luasnya hanya 131 juta kilometer persegi.
3. Jika 75 peratus daripada jumlah keluasan daratan dunia yang hampir tidak didiami manusia kerana keadaan fizikal dan iklim yang kurang sesuai untuk manusia di ambil kira, penduduk dunia bertumpu di kawasan seluas 34 juta kilometer persegi.
4. Terdapat beberapa wilayah di dunia yang tidak mempunyai ramai penduduk. Kawasan seperti padang pasir Sahara yang menganjur 1 600 km dari pantai Atlantik di barat sehingga ke Timur sampai ke Arabia, Afghanistan, hingga Asia Tengah khususnya Monggolia, kecuali beberapa kawasan kecil seperti Lembah Nil dan Turkestan, kawasan lainnya kurang didiami.
5. Kawasan utara kanada, benua beku Antartika, Lembah Amazon di Amerika Selatan dan Australia Tengah, rata-rata hampir tidak didiami manusia.
6. Wilayah paling padat penduduk di dunia ialah Asia Timur yang meliputi China, Jepun, Korea, Filipina dan Vietnam. Negara China sahaja menampung 1 279 juta penduduk.
7. Tumpuan penduduknya ialah di pesisiran pantai dari utara ke selatan sepanjang 1 600 kilometer.
8. Kawasan lain yang juga padat penduduknya terdapat di lembah Yangtze dan dataran China Utara termasuk Lembah Sungai Kuning.
9. Wilayah yang padat dengan penduduk juga terdapat di Asia Selatan. Tumpuan penduduk di kawasan ini ialah di lembah sungai yang subur seperti Lembah Ganges.
10. Selain tumpuan penduduk yang berbeza mengikut wilayah, penduduk lazimnya bertumpu di bandar raya dan kawasan yang mempunyai banyak kegiatan ekonomi.
11. Dianggarkan pada tahun 1950, peratusan penduduk dunia yang tinggal di bandar ialah kira-kira 30 peratus meningkat kepada 43 peratus pada 1990 dan dijangka mencapai 61 peratus pada 2050.
12. Trend penumpuan penduduk di bandar raya-bandar raya amat ketara di negara-negara membangun kesan penumpuan program-program pembangunan di bandar-bandar utama.
13. Pada tahun 2015, dianggarkan 3.9 bilion penduduk akan mendiami kawasan bandar dan lebih 40 peratus akan mendiami bandar yang mempunyai penduduk melebihi satu juta orang.
14. Menjelang 2015 juga, 375 juta penduduk akan mendiami 23 buah “megacities” atau kawasan bandar yang mempunyai penduduk melebihi 10 juta seperti Tokyo, Mumbai, Lagos, Dhaka, dan Sao Paulo.

No comments: