Wednesday, December 24, 2008

Nota 37: Keseimbangan Ekosistem

1. Alam sekitar fizikal berada dalam keadaan seimbang apabila unsur fizikal bertindak balas antara satu dengan lain pada tahap semula jadi.

2. Dalam konteks untuk memenuhi keperluan hidup, manusia menganggap alam sekitar itu sumber yang membekalkan keperluan hidup manusia dan bertindak menggunakannya dengan mengambil kira etika pemuliharaan.

3. Manusia perlu memulihara keseimbangan tersebut supaya bekalan sumber berterusan dan kualitinya tidak terjejas sehingga generasi akan datang dapat menikmatnya.

4. Untuk lebih terperinci, pemeliharaan dan pemuliharaan sumber (boleh diperbaharui) perlu dilakukan atas faktor-faktor berikut:

a). Untuk menjamin keperluan dan kesejahteraan hidup generasi kini dan akan datang sentiasa dapat dipenuhi seperti keperluan terhadap sumber air dan udara yang bersih, bekalan sumber pertanian (tanih), dan perikanan (marin) yang cukup dan lain-lain kebergantungan hidup manusia terhadap sumber alam.

b). Untuk menjamin keberkesanan sektor ekonomi yang bergantung kepada sumber berkenaan sebagai bahan mentah atau sumber tenaga. Seperti kegiatan pembalakan dan pelancongan yang bergantung kepada sumber hutan, sumber air membekalkan tenaga kepada sektor perindustrian, pengangkutan dan sebagainya.

c). Untuk menjamin kegiatan penyelidikan dan pembangunan (R&D) berterusan dan berkembang dengan pesat seperti R&D dalam bioteknologi dan bioperubatan.

d). Untuk mengekalkan sumber warisan seperti pelbagai jenis hidupan liar, hidupan marin, tumbuhan yang berharga daripada diancam kepupusan.

e). Untuk mengekalkan keseimbangan sistem alam sekitar fizikal sama ada sistem hidrologi, sistem ekologi, sistem atmosfera dan juga sistem geomorfologi.

No comments: