Wednesday, December 24, 2008

Nota 38: Kesan Pertumbuhan dan Tumpuan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

1. Jika di ulang semula tajuk taburan penduduk dan pertumbuhan penduduk, kita akan mendapati bahawa penduduk cenderung untuk tertumpu di sesuatu kawasan atas banyak alasan.

2. Didapati juga pertumbuhan penduduk yang pesat berlaku di negara-negara sedang membangun yang kebanyakan penduduknya hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan yang tegar.

3. Keadaan ini pasti akan menambah tekanan kepada alam sekitar untuk menampung bilangan penduduk yang semakin ramai itu. Eksploitasi alam sekitar dibenarkan atas dasar memenuhi keperluan manusia.

4. Akhirnya, pertumbuhan dan tumpuan penduduk di sesuatu kawasan akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap alam sekitar, antaranya ialah:

a). Tekanan terhadap sumber alam khususnya terhadap sumber tanah. Persaingan guna tanah untuk petempatan, pertanian, perindustrian, pembandaran, infrasturktur dan sebagainya menjadi semakin hebat apabila penduduk bertamabh. Kesannya saiz tanah secara relatifnya menjadi semakin sempit dan harganya semakin mahal.

b). Kepupusan/ kehabisan sumber alam khususnya jenis sumber yang tidak boleh diperbaharui. Misalnya sumber mineral seperti sumber bahan api fosil, bijih timah, bijih besi, emas dan lain-lain akibat pengeluaran berlebihan bagi menampung keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Dalam keadaan sumber tersebut tidak boleh diganti maka kesan jangka panjangnya ialah diancam kehabisan atau kepupusan.

c). Pencemaran dan kemusnahan/kerosakan sumber seperti sumber udara dan air akibat pertambahan industri, kenderaan, pembuangan sisa domestik yang biasanya sejajar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Termasuk juga kesan hakisan tanih serta tanah runtuh.

d). Berkurangnya sumber-sumber makanan khususnya yang berasaskan hasil-hasil pertanian, sumber perikanan dan penternakan relatif dengan keperluan penduduk yang bertambah dengan pesat. Pengeluaran sumber-sumber makanan tersebut tidak sepadan dengan pertambahan penduduk.

e). Kesan positif. Pembangunan sumber alam meningkat, sumber tidak terbiar membazir kerana mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk menjana dan membangunkannya.

No comments: